Comhpháirtithe

Tá na heagraíochtaí seo a leanas ag tacú le anuairseobeidhmeagvotail, agus é de sprioc chomhchoiteann acu saoránaigh a spreagadh le bheith rannpháirteach san fheachtas agus le vóta a chaitheamh. Faigh amach faoin gcaoi a bhfuil siad ag rannchuidiú trí chliceáil ar a lógó agus cuairt a thabhairt ar a suíomh gréasáin. Má tá siad gníomhach i do réigiúnsa, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh leo agus do thacaíocht a thairiscint dá ngníomhaíochtaí maidir le anuairseobeidhmeagvotail.

European Youth Card Association - EYCA

Tá deontas faighte ag an eagraíocht seo le haghaidh cómhaoiniú gnímh lena dtugtar tacaíocht do na toghcháin Eorpacha.

European Movement International

Tá deontas faighte ag an eagraíocht seo le haghaidh cómhaoiniú gnímh lena dtugtar tacaíocht do na toghcháin Eorpacha.

Migration Policy Group

Tá deontas faighte ag an eagraíocht seo le haghaidh cómhaoiniú gnímh lena dtugtar tacaíocht do na toghcháin Eorpacha.

Jesuit Refugee Service Europe

Tá deontas faighte ag an eagraíocht seo le haghaidh cómhaoiniú gnímh lena dtugtar tacaíocht do na toghcháin Eorpacha.

Garage Erasmus

Tá deontas faighte ag an eagraíocht seo le haghaidh cómhaoiniú gnímh lena dtugtar tacaíocht do na toghcháin Eorpacha.

Erasmus Student Network (ESN)

Tá deontas faighte ag an eagraíocht seo le haghaidh cómhaoiniú gnímh lena dtugtar tacaíocht do na toghcháin Eorpacha.

AEGEE Europe

Tá deontas faighte ag an eagraíocht seo le haghaidh cómhaoiniú gnímh lena dtugtar tacaíocht do na toghcháin Eorpacha.

The Good Lobby

Tá deontas faighte ag an eagraíocht seo le haghaidh cómhaoiniú gnímh lena dtugtar tacaíocht do na toghcháin Eorpacha.

Friends of the Earth Europe

Tá deontas faighte ag an eagraíocht seo le haghaidh cómhaoiniú gnímh lena dtugtar tacaíocht do na toghcháin Eorpacha.

BETA France

Tá deontas faighte ag an eagraíocht seo le haghaidh cómhaoiniú gnímh lena dtugtar tacaíocht do na toghcháin Eorpacha.

BETA-Europe

Tá deontas faighte ag an eagraíocht seo le haghaidh cómhaoiniú gnímh lena dtugtar tacaíocht do na toghcháin Eorpacha.

European Movement Ireland

Tá deontas faighte ag an eagraíocht seo le haghaidh cómhaoiniú gnímh lena dtugtar tacaíocht do na toghcháin Eorpacha.

Aon tuairimí a nochtann na heagraíochtaí sin, is iad a dtuairimí féin iad. Ní gá go léireoidís tuairimí Pharlaimint na hEorpa. Níl Parlaimint na hEorpa freagrach as, ná faoi cheangal ag an bhfaisnéis nó na tuairimí a nochtar i gcomhthéacs na dtionscadal arna gcur chun feidhme ag na heagraíochtaí thuasluaite i gcomhthéacs thoghcháin Eorpacha 2019, is cuma cé acu a fuair nó nach bhfuair na heagraíochtaí tacaíocht airgeadais ó AE nó nach bhfuair. Ní féidir Parlaimint na hEorpa a chur faoi dhliteanas ach oiread maidir le damáiste díreach nó indíreach a d’fhéadfadh teacht as cur chun feidhme na dtionscadal sin.