Cad chuige ar cheart duit vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha i mí Bhealtaine 2019?

Mar Eorpaigh bíonn dúshláin romhainn go minic, ón imirce go dtí athrú aeráide, ó dhífhostaíocht i measc na hóige go dtí príobháideacht sonraí. Tá an saol s'againne ag éirí níos domhandaithe agus níos iomaíche. Ag an am céanna, léirigh an reifreann Brexit nach tionscadal do-athraithe é an tAontas Eorpach. Agus go leor dúinn ag déanamh talamh slán den daonlathas, tá an cuma air freisin go bhfuil sé faoi bhagairt, i bprionsabal agus i gcleachtas araon.

Sin an fáth ar thosaíomar ar chomhphobal tacadóirí a chothú, chun níos mó daoine a spreagadh chun vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha.

Glac páirt san fhoireann

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na toghcháin téigh chuig www.toghchain-eorpacha.eu

Imeachtaí

Imeachtaí ag tarlú gar duitse

In éineacht le hoifig na Parlaiminte i do thír féin agus le comhpháirtithe áitiúla éagsúla, tá imeachtaí á n-eagrú againn roimh na toghcháin Eorpacha.

Cliceáil ar an léarscáil chun na himeachtaí atá ag tarlú is gaire duit a fheiceáil.

Imeachtaí in Éire

Dá bhrí sin, an uair seo ní hé amháin go bhfuilimid ag iarraidh oraibh vóta a chaitheamh ach táimid ag iarraidh oraibh freisin daoine eile a mhealladh le vóta a chaitheamh. An bhfuil tú réidh chun cúpla uair sa mhí a chur ar fáil dó? Inis dúinn cén chaoi.

Is ea, glacfaidh mé páirt san fhoireann