Cad chuige ar cheart duit vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha i mí Bhealtaine 2019?

Mar Eorpaigh bíonn dúshláin romhainn go minic, ón imirce go dtí athrú aeráide, ó dhífhostaíocht i measc na hóige go dtí príobháideacht sonraí. Tá an saol s'againne atá ag éirí níos domhandaithe agus níos iomaíche. Ag an am céanna, léirigh an reifreann Brexit nach tionscadal do-athraithe é an tAontas Eorpach. Agus go leor dúinn ag déanamh talamh slán den daonlathas, tá an cuma air freisin go bhfuil sé faoi bhagairt, i bprionsabal agus i gcleachtas araon.

Sin an fáth ar thosaíomar ar chomhphobal tacadóirí a chothú, chun níos mó daoine a spreagadh chun vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha. Níl sé d’aidhm againn vótaí d’aon iarrthóir ar leith a spreagadh: ach an gníomh vótála féin, chun a bheith páirteach sa phróiseas daonlathach, a spreagadh; agus é sin a dhéanamh i mbealach atá comhfhiosach agus feasach. Táimid ag iarraidh leas a bhaint as cumhacht comhrá dhaonna agus comhphobal tacadóirí a chothú ar fud na hEorpa chun an vótáil a ghríosú agus seasamh ar son an daonlathais – rud a chiallaíonn go ndéanfaimid le chéile an cinneadh maidir leis an gcineál Eoraip ina bhfuilimid ag iarraidh bheith inár gcónaí.

Ní leor an uair seo a bheith ag súil le todhchaí níos fearr: caithfimid an uair seo an fhreagracht a ghlacadh dá bhfuil i ndán dúinn.