Naisc úsáideacha

Beidh na chéad toghcháin Eorpacha eile ar siúl an 23-26 Bealtaine 2019. Faigh amach na fíricí riachtanacha: líon na bhFeisirí, an córas vótála, na cúiseanna le vótáil agus tuilleadh.

Tá tionchar ag obair na Parlaiminte ar go leor gnéithe de do shaol. Déan difear le do vóta.

Is iomaí cúram a bhíonn ar an Aontas Eorpach: borradh a chur faoin trádáil, tomhaltóirí a chosaint, taighde a chothú. Bíonn tionchar aige ar do chathair agus ar do réigiún. Faigh tuilleadh eolais anseo faoi conas a théann an tAontas Eorpach chun tairbhe duitse.

An Eoraip faoi do bhos: seoladh Aip na Saoránach.

Ar mhaith leat ábhair ar nós póstaer agus cártaí a íoslódáil agus iad a phriontáil nó a roinnt? Téigh chuig an Ionad Íoslódála.

Bí páirteach inár n-imeacht ar Facebook maidir leis na toghcháin Eorpacha.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi obair Pharlaimint na hEorpa agus na saincheisteanna atá faoi chaibidil ar ár suíomh gréasáin.

An bhfuil tú fiosrach faoi oifig idirchaidrimh sin Pharlaimint na hEorpa i do thír? Faigh tuilleadh eolais anseo.

Seo thíos roinnt samplaí den chaoi a mbíonn an tAontas Eorpach páirteach in infheistíocht, cumhachtú agus cosaint:

#EUandME - Féach ar fhíseáin agus scéalta faoi na huirlisí agus na deiseanna a chuireann an tAontas ar fáil dá shaoránaigh óga chun tabhairt faoi na rudaí a bhfuil suim acu iontu.

#EUInvests - Faigh amach faoi fhíorscéalta faoin gcaoi a ndearna infheistíochtaí AE difear gar duit agus aimsigh ábhair chun gníomhaíochtaí AE a chur chun cinn i do ghníomhaíochtaí cumarsáide féin.

#EUprotects - Faigh amach faoi na gnáthlaochra a bhíonn ag obair le chéile ar an láthair chun na saoránaigh a chosaint.

Faigh amach níos mó faoi fhorbairt réigiúnach agus uirbeach an Aontais anseo.