Cód iompair

Is feachtas cumarsáide de chuid Pharlaimint na hEorpa é “this time i'm voting”, ar feachtas institiúideach, neamhpháirtíneach é atá saor ó aon pháirtí polaitíochta nó idé-eolaíocht. Is é cuspóir an fheachtais ná suim daonlathach i dtoghcháin na hEorpa a mhúscailt.
Mar institiúid ní thacaíonn Parlaimint na hEorpa le páirtí polaitiúil ar bith ná le hiarrthóir ar leith.

Trí pháirt a ghlacadh san fheachtas cumarsáide, tugann tú le fios nach scaipfidh tú ábhar ná nach reáchtálfaidh tú ócáidí:

  • a sháraíonn cearta bunúsacha an Aontais Eorpaigh i gcoitinne (airteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh);
  • a dhéanann leithcheal ar bhonn cuma, cine, eitneachta, reiligiúin nó creidimh, gnéis, cultúir nó bunúis, éagumais, aoise nó claonadh gnéis, nó atá maslach ar na boinn sin (airteagal 10 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh);
  • a ghríosaíonn foréigean agus/nó ciapadh ar dhaoine eile;
  • atá pornagrafach nó a áiríonn naisc chuig ábhar pornagrafach nó suíomhanna pornagrafacha;
  • a éascaíonn nó a chuireann gníomhaíochtaí neamhdhleathacha chun cinn;
  • a sháraíonn aon reachtaíocht nó rialacháin infheidhme.

Coimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart aici féin rannpháirtithe a chosc a sháraíonn coinníollacha thuasluaite an fheachtais chumarsáide.